Τιμές

Τιμές2021-09-25T07:20:16+00:00

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΒΡΑΔΙΑ

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

  • Για ακυρώσεις έως 270 ημερών πρωτού την ημερομηνία άφιξης, κρατάμε το 10% της συνολικής τιμής.
  • Για ακυρώσεις έως 270 ημερών και 30 ημερών πρωτού την ημερομηνία άφιξης, κρατάμε το 30% της συνολικής τιμής.
  • Για ακυρώσεις έως 30 ημερών πρωτού την ημερομηνία άφιξης, κρατάμε το 100% της συνολικής τιμής.